นโยบายการคืนสินค้า

กรณีเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางนี้มีปัญหาจากการผลิตของโรงงาน ภายใน 30 วัน เราพร้อมเปลี่ยนสินค้าใหม่ (ตามนโยบายผู้ผลิต) ซื้อสินค้าแล้ว อย่าเพิ่งทิ้งกล่อง เก็บกล่องและอุปกรณ์ไว้ให้ครบภายใน 30 วันแรกนับจากรับสินค้า หากสินค้ามีปัญหาจากการผลิต จะได้เคลมได้ง่ายและเร็วขึ้น สำหรับค่าส่งสินค้ากลับ ทางร้านจะรับผิดชอบทั้งหมด หรือ ติดต่อเรา